Mis on küpsised ja miks veebileht neid kasutab?

Meie veebilehte külastades nõustute küpsiste kasutamisega. Osad küpsistest on veebilehe toimimiseks vajalikud, teised on vajalikud Teie jaoks parema teenuse pakkumiseks, mille osas saate järgnevalt ise valikuid teha. Kui Te ei ole teatud vajalike küpsiste kasutamisega nõus, võib see tähendada tõrkeid meie veebilehe pakutavate funktsionaalsuste kasutamisel.

Küpsised on sessiooniidentifikaatorid, väikesed tekstifailid, mis veebisaidi külastamise käigus Teie seadmesse salvestatakse. Need on tööriistad ja tehnilised lahendused, mis Teie veebilehe külastuse käigus Teie tegevuse kohta infot koguvad. Teatud olukordades edastatakse küpsistega kogutud info ka kolmandatele osapooltele (nt analüütilised küpsised). Küpsiste lubamisel on Teil võimalik veebilehte järgmine kord kasutades, tegevust jätkata sealt, kus Teie tegevus eelmine kord pooleli jäi.

Küpsised sisaldavad infot, mille veebiserver saadab veebilehitsejale (nt Chrome, Edge, Firefox jms) ning mille veebilehitseja salvestab. Käesoleva veebilehe kasutamise analüüsimiseks kasutame erinevaid veebianalüüsivahendeid ja -meetodeid. Need genereerivad Teie seadmesse salvestatud küpsiste abil statistilist ja muud informatsiooni veebilehe kasutamise kohta. Kogutud informatsioon on kasutatav aruannete loomiseks veebilehe kasutuse kohta, mida säilitab veebilehitseja teenuseosutaja. Küpsiseid kasutame ka Teie varasemate veebilehe külastuste äratundmiseks ning meie veebilehe Teie jaoks paremaks ja efektiivsemaks loomiseks ning just Teile suunatud pakkumiste edastamiseks. Küpsised on kui veebilehe mälu, mille vahendusel on Teil kasutajana võimalik anda veebilehele nõusolek salvestada sellel Teie kasutajanimi ja salasõna. Siinkohal tuletame meelde, et Teie seadmetesse talletatavate küpsiste osas on paljuski Teie enda teha, Teie ise saate nendega seotud seadeid muuta ja juba salvestunud küpsiseid kustutada.

Enamik veebilehitsejaist võimaldavad tagasi lükata kõiki küpsiseid, mõningad veebilehitsejad võimaldavad tagasi lükata vaid kolmandate isikute küpsiseid. Sõltuvalt veebilehitsejast, mida Teie kasutate, saate lükata tagasi osa või kõik küpsised, kuid juhime tähelepanu, et kõigi võimalike küpsiste, sh hädavajalike küpsiste blokeerimine mõjutab negatiivselt käesoleva veebilehe kasutamist ja ilma hädavajalike küpsiste kasutamisega nõustumiseta ei saa Te meie veebilehte kasutada.

Veebilehe poolt küpsiste kasutamisega seoses kogutavad isikuandmed (eelkõige arvuti IP aadress) on kasutatavad järgnevatel eesmärkidel:

  • selleks, et võimaldada Teil kasutada meie veebilehte ja osutatavaid teenuseid;
  • veebilehe külastamisel Teie kasutusmugavuse tagamiseks (nt automaatselt pakutavad väljad Teie andmetega).

Küpsiste kestus

Seadmesse salvestumise kestvuse osas jaotuvad küpsised kaheks:

  • sessioonipõhised küpsised salvestatakse Teie seadmesse ajutiselt, vaid selle konkreetse veebilehe külastamise käigus, meie veebilehele tulemise hetkest kuni selle internetiakna sulgemiseni. Need ei kogu andmeid Teie kohta, olles vajalikud vaid külastuse identifitseerimiseks.
  • püsiküpsised salvestatakse Teie seadmesse püsivalt, kuni Te ise need veebilehitsejate seadetest kustutate, või kuni küpsise aegumistähtajani. Need püsivad Teie seadmes järgmiste veebikülastuste mugavamaks toimimiseks.

Küpsiste kuuluvus

Meie kui vastutava töötleja (või meie koostööpartneri kui volitatud töötleja) poolt määratud sessiooniidentifikaatorid on esimese osapoole küpsised. Neid me kasutame, et teada saada Teie eelistusi, tundes Teie seadme korduvkülastuste korral ära.

Veebilehe külastuse ajal võivad Teie seadmesse küpsiseid salvestada ka kolmandad osapooled, saades sel moel infot Teie veebikäitumise kohta, huvidest enim kasutatud veebilehekülgedeni. Sellisel juhul on Teie kohta käivate andmete vastutavaks töötlejaks kolmas osapool, kellel võivad tekstifailide töötlemiseks olla hoopis oma eesmärgid. Seda enam on oluline, et Te oma seadmes ise aeg-ajalt küpsiste sätteid üle vaataksite ja neid kustutaksite.

Enamikel veebilehitsejatel on lubatud automaatselt salvestada kolmandate osapoolte küpsiseid. Nii võivad lehitsejad saada Teie kohta palju andmeid, mille töötlemine aga ei toeta Teie õigust privaatsusele ning ei pruugi olla eesmärgipärane. Kolmandate osapoolte küpsiseid võivad kasutada korraga mitu veebilehte, saamaks infot Teie veebiharjumuste ja eelistuste kohta. Meie saame nendelt tekstifailidelt enda jaoks andmeid koguda.

Küpsiste kategooriad

Küpsiste kaudu kogutava info põhjal saab tekstifailid jaotada nelja kategooriasse. Nende kategoriseerimine aitab Teil paremini aru saada meie veebilehe külastuse ja selle järel Teie kohta kogutava info valdkondadest. Igal valdkonnal on oma laiem andmete kogumise eesmärk. Meie küpsiste ülevaates on Teil võimalik kategooriate eesmärkide, kuuluvuse ja salvestumise kestvuse kohta rohkem lugeda.

Meie veebilehel kasutatavad küpsised on jaotatud nelja kategooriasse:

  • Vajalikud küpsised võimaldavad meie veebilehe põhifunktsioonide toimimise, ilma nendeta leht ei tööta. Nende abil toimib meie e-keskkonda sisse logimine ja ka veebipõhine nõustamine. Lisaks muudavad need tehnoloogiad meie keskkonna Teie jaoks kasutajasõbralikumaks.
  • Statistilised-analüütilised küpsised aitavad meil saada paremat infot meie veebilehe külastamise ja selle kasutamise osas. Teie kui kasutaja poolt meile jäävad andmed selle kategooria tekstifailidega pole otseselt isikustatud, aga on pseudonümiseeritud, nende kaudu on võimalik identifitseerida seadmed, millega veebilehte külastati.
  • Turunduse küpsised võimaldavad meil ja meie koostööpartneritel veebilehe külastamist Teile mugavamaks muuta, jättes meelde Teie eelistusi ning olla isikupärasem just Teie jaoks. Nende tekstifailide abil saame pakkuda Teile sihtturundust, et saaksite endale meelepärasemaid pakkumisi. Reklaamküpsiste kaudu ei salvestata Teie kohta käivat isiklikku infot, küll aga jääb nende vahendusel meelde seade ja ka seadmed, mille kaudu Te veebilehitsejaid kasutate.
  • Eelistuste küpsised aitavad meil meeles pidada Teie kui kasutaja eelistusi meie veebilehte külastades, salvestades Teie kasutajaeelistusi, nt keelevalik, tootekataloogid jms. Need tekstifailid on vajalikud, muutmaks meie veebilehte Teie jaoks kasutajamugavamaks.
    Rohkem teavet

Meil on õigus igal ajal uuendada käesolevaid küpsiste tingimusi. Muudatused jõustuvad avaldamisest meie veebilehel. Et Te saaksite oma isikuandmete kaitse ja privaatsusega veel rohkem kursis olla, palun lugege meie veebilehe kliendiandmete töötlemise põhimõtteid.